2015 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

The M16A1 Rifle Operation and Preventive Maintenance (1968)

Dar skaitalų iš instrukcijų pasaulio.

Visi žinot istorijas apie tai, kaip M16 beviltiškai kertasi, tiesiog pamato purvą ir visos dalys susivirina į vieną nepajudinamą masę ir vargšas kareivis gauna galą priešo naguose, jeigu negali rasti kalašnikovo apsiginimui ar kažkas panašaus.
Čia panašios istorijos kaip ta kad Glock pistoletų nemato rentgenas arba kad AK74 kulka pataikiusi į ranką išlenda per koją. Ir dar išgirstamos jos dažniausiai iš ūsuoto dėdėno kai jau bonkelė būna arti dugno priartėjus arba, aišku, interneto pelkėje.

Faktas tas, kad M16 buvo 1962 gana forsuotai nugrūstas JAV kariam į glebį kaip tik prie progos palakstyt Vietname. Čia jau McNamaros ir jo nerdų gaujos nuopelnas. Faktas kad per tą forsavimą valymo įrankiai, instrukcijos, prideramas mokymas, o ir prideramas ginklu išbandymas ir paruošimas ir visa kas ėjo iš paskos. Po to sekė užkeiktasis parako keitimas, amunicijos standarto problemos ir pan. Prasidėjo ir strigimai ir labiausiai pastrigo karių moralė - nieks nenori kariaut su šautuvu, kuris ne visada veikia o ir numetė jį iš viršaus Vašingtono biurokratai.

1968 jau problemos buvo aiškios ir vyko kova su jomis. Vienas iš įdomesnių būdų - komiksų dailininko Will Eisner nupiešta instrukcija kur šautuvo priežiūra supinta su lengvom pošlybėm ir juokeliais.


 Visada mane pralinksmina politkorekcinių nesamonių nebuvimas senesnėje kareiviams skirtoje literatūroje - dabar nebepraeitų tokios instrukcijos, reiktų nevaizduoti moterų (nes kaip čia dabar moteris su šautuvu, ką pagalvos kareiviai pvz. išpažystantys moteru diskriminavimo papročius arba moterys kareivės - kaip čia jas rodo taip vos ne kaip (patrankų) mėsą) priešų (o kodėl priešas vietnamietis, o ne koks kitoks, kas čia per priešų rasinė diskriminacija ir išvis, kariaujama gine prieš priešą o už teisybę ir taiką), pošlybių (siaubas - seksiszmas, pagalvokit apie vaikus) ir išvis geriau apseit be šautuvo paveikslo (šautuvai skatina smurtą karys turi būti viršesnis morališkai už visokius smurtininkus ir šiaip šautuvai gi pavojingi).

Vienu žodžių kiek instrukcijos padėjo, o kiek ne, dauguma problemų baigėsi 1968-1970 su M16A1 ir visi kas tuo dar nepatikėjo ir sako, kad M16/AR15 beviltiškai kertasi, tegu pagalvoja kodėl turtingiausia pasaulio kariuomenė tiek ilgai tąsosi su beviltišku ginklu. Masonų sąmokslas ne kitaip...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą