2018 m. balandžio 22 d., sekmadienis

Fake News by VRM ? (ginklų kontrolė LT)

Senokai nesigirdėjo apie naujus ginklų draudimus Lietuvoje, kas yra gerai - draudimai dabar madoje, o ginklus drausti madoje visada.

Vis dar nelabai aiški situacija su šauliais sportininkais ir šaulių sąjunga - kaip ten jiems su ginklų leidimu-draudimu. Ir visada kai prasidėdavo draudimo pasiūlymai, kalba sukdavosi apie pusiau automatinius ilguosius graižtvinius ginklus standartinėmis ("didelės talpos") dėtuvėmis. Taip taip - garsieji "Full Semi auto Assualt weapon" ty AR-15 ir visi kiti jo baisieji draugai.
Kadangi JAV demokratai visai būdais bando juos uždrausti, nes visiem gi aišku, kad ginklai, o ne bepročiai su ginklais kalti dėl visų šaudynių, ir uždraudus ginklus jie tikrai neras kitų būdų, Europos Sąjunga irgi neatsilieka ir visais būdais stengiasi pasirodyti, kad galima sugalvoti irgi kokį kreivą draudimą. Taip atsirado Europos šaunamųjų ginklų direktyvą (European Firearms Directive). Apie ją jau rašiau seniau čia ir čia (daugiau apie deaktyvavimo reglamentą, bet ten ta pati plokštelė).

Tai vat atėjo ir pas mus jau tai (nebe pirmą kartą, bet pernai kažkaip nesigavo). Vyriausybė pritarė naujam ginklų kontrolės planui. VRM iškart pasiskelbė, kas vėliau pralėkė pro portalus.

Skaitomą ką mums rašo:

"Įstatymo pakeitimais numatoma, kad pusiau automatiniai ginklai su didesnėmis nei 10 šovinių dėtuvėmis bus priskirti A kategorijai (dabar yra B), todėl bus neprieinami civiliams gyventojams. Išimtys numatytos sportinio šaudymo sporto klubų nariams ir Šaulių sąjungos nariams. Visi kiti gyventojai galės įsigyti pusiau automatinius ginklus, kurių dėtuvė neviršija 10 šovinių, šie ginklai ir toliau bus priskiriami B kategorijai".
Ar neatrodo kad kažkas nesiklijuoja? Pusiau automatiniai ginklai, jei kas nežinote, tai čia ir visi pistoletai išskyrus revolverius ir dar visokias sportines egzotikas ir parakinius prikemšamus. Tai taip išeitų, kad visi pistoletai, kurių dėtuvėse telpa virš 10 šovinių (o tai yra 80 procentų modernių pistoletų, nors ir likusi dalis nestandartiškai gali dažniausiai naudoti dideles dėtuves) tampa A kategorijos ginklais kaip balistinės raketos, atominės bombos ir sunkieji kulkosvaidžiai?
JAV turėjo tokį draudimą vienu metu, bet naudos iš jo buvo lygiai 0. Tai ES gi neliptų ant to paties grėblio? O ES ir nelipa, bent jau taip pilna koja kaip VRM sako.
Direktyva sako taip:
The 2017 Directive prohibits legal gun owners from possessing a loading device with capacity of more than 21 rounds in case of short firearms (pistols) and more than 11 rounds in case of long firearms (rifles). If inserted into a given class firearm, the legal gun owner should lose authorization to acquire and possess a B category firearm.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Firearms_Directive

Lietuviškas įstatymo projektas:
Prie A kategorijos priskiriami:
1) karinės raketos su sprogstamaisiais užtaisais ir jų paleidimo įtaisai;
2) automatiniai šaunamieji ginklai;
3) šaunamieji ginklai, užmaskuoti kaip kiti daiktai;
4) šaudmenys su šarvamušiais, sprogstamaisiais arba padegamaisiais sviediniais ir šių šaudmenų sviediniai bei jų paleidimo įtaisai;
5) pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviosiomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius ir kulkas medžioklei ar sportui naudoja turintys tam teisę asmenys;
6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus;
7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;
9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių;
10) bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus;
11) duslintuvai, naktiniai taikikliai;
12) visų kalibrų patrankos, haubicos, mortyros, minosvaidžiai;
13) granatos ir granatsvaidžiai, tarp jų ir ašarinės granatos bei jų paleidimo įtaisai;
14) visų rūšių bombos, torpedos, minos, jų užtaisyti ir neužtaisyti sviediniai bei jų paleidimo įtaisai;
15) liepsnosvaidžiai ir visi padegamieji sviediniai;
16) ginklai, kurių lazerio spindulys naudojamas karo tikslams ar taikiniui sunaikinti;
17) ginklai, skirti taikiniui chemiškai sunaikinti;
18) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga viršija 1 200 niutonų (N);
19) šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia panaudoti juos išardytus ar jie pakeičiami taip, kad tampa lengvai paslepiami;
20) ginklai, kuriuose kaip taikinį naikinanti ar kitaip jį žalojanti priemonė naudojamas radioaktyvusis, elektromagnetinis, šviesos, šilumos, infragarso ar ultragarso spinduliavimas, pavojingas biologinis poveikis, pavojingos gyvybei ar sveikatai dujos ar kitokios pavojingos gyvybei ar sveikatai medžiagos arba energija;
21) šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams;
22) graižtviniai šaunamieji ginklai, kurių kalibras yra 12,7 mm arba didesnis, išskyrus medžioklinius, senovinius ginklus ir senovinių ginklų kopijas.Taigi VRM komunikacijos skyriuje dirba žmonės, kurie arba neskaito ką rašo, arba nesupranta ką rašo, arba išvis jiem tie ginklai ten buvę nebuvę. Ar čia galima laikyt klasikinėm Fake News - gal ne visai, bet tiesos irgi neparašė.
Pažiūrėsim kaip seimas nubalsuos, bet kai iš šio seimo jau tiek visokių gerų dalykų gavom, reik manyt kad vėl susirinks pusė į balsavimą, diduma nubalsuos prieš, kas liko - susilaikys - kaip gi galima balsuot už kažkokius ten ginklus.
Visi tie nauji pakeitimai didžiausia rakštis sportininkams ir žmonėms, kurie tuos ginklus legaliai laiko "zombiu apokalipsei" - pas juos yra didžioji dalis pusiau automatinių šautuvų ir pistoletų, pateksiančių į A kategoriją. Akivaizdu, kad dėl to bus daromos išimtys, jau dabar griežtėja ginklų turėjimo sporto reikmėms tvarka, atsiranda dar visokių draudimu.
Esmė ta, kad dėtuvė nelaikoma pagrindine šaunamojo ginklo dalimi, taigi ją gali nusipirkti bet kas - tai tėra geležies ar plastmasės gabalas ir spyruoklė. Taigi 20, 30 ar 100 šaudmenų dėtuvę be šovinių gali turėti bet kas, o turėti ginklą, kuriam ji tinka ir ją vienoje vietoje jau galės tik A kategorijos subjektai arba griežtai reglamentuoti sportininkai ir šauliai (ten atskira istorija).
Kiek jau tu dėtuvių yra pas ką irgi nėra aišku, nes jos niekada nebuvo niekur registruojamos. Dar aišku yra ginklai, kurie gali naudoti tas pačias dėtuves - tarkim turi žmogus Glock 17 su standartine 17 šovinių dėtuve ir kokį 9 mm AR 15, kuriam tinka to Glock dėtuvės, kurį jis nusipirko tarkim jenotų medžioklei su medžiotojo licenzija ir gamintojo įdėtą "standartine" 5 šūvių dėtuve. Ar jis iškart tampa nusikalteliu turėdamas AR-15 kartu su nelegalia dėtuve, nors ji skirta jo Glockui, su kuriuo kartu ji jau legali? ir tt ir pan.

PAPRASTO ŽMOGAUS NUOMONĖ (Bonus content)
Seniukai, kas tau su tai ginklais vis yra. Žmogau, ar tu supranti kaip serously uncool jie yra. Ten gi žiauriai pavojinga, nes ten kai pradės paskui koks like asilas ten full semi auto varyt, arba prasineš plastikinį pistoletą į lėktuva tai bus like šakės. Reikia visada tokio labai bendravimo, o ne ten visokio smurto kažkokio, supranti, man, like chill out.