2016 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis

Kaimynai

O vat ir ne kaimynai iš anapus Nemuno. Būtų perdaug banalu. Nors iš tikro šiais laikais atrodo, kad Lietuviško folk juodošiaus dievų "Obtest" riaumojimas "Visai arti, anapus Nemuno, Laukt pasiruošę dieną naktį priešo svetimo" vis dar aktualus.
Reguliariai nereguliariose gynybos naujienose tai, kad perkame priešlėktuvines raketas (yay, nors senai buvo žinoma) ir, kad Whydoto byloje prokurorai padavė skundą (facepalm). Ai dar medžiotojai pasieniečių šunis šaudo (džiaugiasi tegu, kad čia ne Pensilvanija, ten už tarnybinį šunį iki 10 metų ir 25 tūkstančių "baksų").

Šykart kaimynų klausimas paprastasis. Kurį laiką jau meditavau, kad būtų visai įdomu suskirstyt kaimynus į kategorijas, arba kokius tendencingumus pastebėt.Visi mes turime kaimynų. Arba bent žmonių kuriuos tokiais laikome. Mano vaikystėje "kaimynėlis" tai buvo bet koks pažystamas gyvenantis per 15 minučių kelio pėsčiom. Kaime kaimynas yra tiesiog bet kas, kas gyvena tame pat kaime. Ir dauguma kaimynų yra labai naudingi, vertingi, mylėtini ir gerbtini. Bet kažkaip gaunasi dažnai, kad kaimynai, kurie yra geri dažniausiai būna už tvoros, o ne už sienos ar dar blogiau už lubų.

Kažkaip jau taip yra, kad blogieji kaimynai konglomeruoja senos statybos blokiniuose duagiabučiuose miegamuosiuose rajonuose. Gal ta šlykšti sovietinė blokinė architektūra išvaro žmones iš proto per laiką. Gal ten kokie ftalatai ir fenolio dervos su benzopirenu maišytos buvo naudojamos, gal tiesiog bloga karma juos įkrovė. Visur yra kaimynų-parazitų, bet chruščiovkės yra jų megstamos neršyklos, ir kas baisiausia jie ten dauginasi.

Taigi kokias kategorijas mes sutinkame (rašysiu daug maž iš patirties, komentaruose galite savas įtraukti). Ties kaikuriom plačiau bus, nes kai kurios reikalauja paaiškinimo.


  1. Garsios muzikos klausytojai - sutinkami daug rečiau nei visiem atrodo. Kažkaip tai žmonės gal mažiau butuose geria, arba į protą atėjo, bet muzikos palakančios girdisi rečiau. Nėra tokie užknisantys kaip visi galvoja. Na ir susidorot lengva - 112.
  2. Remontininkai - galima vadint juos dar Sizifais. Nusiperki butą blokiniam name, remontuoji 3 metus, sukiši pinigo belekiek, tada stovė sprogsta 40 metų senumo karšto vandens vamzdis ir tavo akmuo vėl pakalnėj. Kadangi šiais laikais remontas daugiausia atliekamas samdomų meistriukų rankomis, jie bažniausiai gadina jum atostogas arba laisvas nuo darbo dienas pirmadienį - penktadienį. Neperdaug užknisantys jei neprasigrežia jum kiaurai per lubas. 
  3. Rūkytojai laiptinėse - čia viena iš labiausiai šlykščių tradicinių kategorijų. Pikta šeima namie neleidžia rukyt balkone nes reik laikyt praviras duris, kad neužsitrenkt (plastikinės durys iš lauko nesidarinėja gi, kad kas neapvogtų). Su pravirom durim kilimas ant sienos prisigers dūmų - negalima. Taigi velketos eina parūkyt tipo "į lauką". Laukas dažniausiai buną pastogė prie durų, jei nešalta. Jei šalta - tiesiog pirmas aukštas. Atskira rukytojų kasta kurie 5 aukšte prisidegasavo kontrabandini Festą ir lipa laiptais iki pirmo aukšto prakvepindami laiptines nepakartojamų degančių Panemunės dumblių, kuriais kažkas nusivalė užpakalį, kvapu. 
Čia tokios klasikinės kategorijos su kuriais visi susidūrėte. Bet yra tokių įdomesnių. Taip sakant iš raudonosios knygos. Bėda kad kaip ir invazinės rūšys jos aklimatizuojasi ir prisitaiko. Jie toki meškėnai/grundalai/kanadinės elodėjos mūsų gyvenime.

  1. Sveikintojai - pusiau teigiama pusiau neigiama kategorija. Čia žmonės, kurie įvairiai keistai reaguoja į pasisveikinimus. Nežinau kaip jūs, bet aš su kievienu devynaukščio žmogum nesisveikinu jei neturėjau su juo jokio kontakto ir net iš matymo nepažystu. Žmonių daug, butų daug, visiem draugas nepribūsi. Jei su manim sveikinais aišku atsakau, nu nes ne koks kiaulė esu. Bet vat įdomiai gaunasi su tais kaimynais kartais. Prasilenki su kokia bobute, kuria matai antrą kart (kai pirmas prieš 3 metus buvo) ir sulauki pasipiktinimo ko nesisveikini. Ne "laba diena" iš jos, o iškart kontrolinis "tai nei pasisveikint nereikia" (rusiškai). Dar kita sveikintojų kategorija yra "kalbininkai sveikintojai" - ateini namo ir kaimynės laiptinėj kažką tarška "Oi va Jadzė užvakar pasimirė, vai vai 89 metai, tokia jauna..........etc", šneka lietuviškai. Prasilenkdamas tu jom "Laba diena" (nes pažysti, kad kaimynės), o kuri nors tau "Dobry den". Atsiminė mat šaknis. Ir nesakykit, kad jum taip nėra buvę. 
  2. Šiukšlininkai - mistiška kategorija. Jų gūžtas galite dieną pastebėti iš nedidelių kabliukų ar vynukų ant durų staktos maždaug 50 cm nuo žemės. Ne visi juos turi, bet labiau pažengę kartais įsirengia. Je pareinat vėlai galite pastebėti ir jų vardo kilmę - šiukšlių maišus kybančius ant staktų ar numestus prie durų. "Nu taigi eisiu ryt darban ir išnešiu". O gal imk ir išsinešk dabar? Ir čia name, kuriame laiptinėje yra veikiantis šiukšlių vamzdis. Kažkoks tingumo sukeltos beprotybės atvėjis.
  3. Parašų rinkėjai - Čia ne tie, kur renka parašus už partijas, politikus ar referendumus (tuos vykit lauk tiesiog). Kalbame apie kaimynus, kurie pasiskirstę chuntomis renka parašus dėl remonto, prieš remontą, už pirminiką, už pirminiko nuvertimą ir pan. Labai bjaurus reikalas kai dvi gaujos laiptinėje riejasi. Ir dar turi aiškintis, kaip tu čia nepasirašai. Geriausia patyliukais pasirašyt abiem ir tada viską neigti. Nes taip ar taip nei mažiau mokėsi, nei naudos turėsi, o kaimynus patrolinsi.
  4. Kiemų milicija - Atskiriami iš frazės "O kodėl jūs čia statot mašiną". Dauguma iš jų arba nevairuoja, arba jų golfukas/audinukė/kokia kita grabiena guli kiemo gale numesta tuščiais ratais ir technikine pasibaigusia kai Paksas prezidentavo. Ir žmonės turi šventą pareigą aiškinti kas kur gali statyt mašinas. Nesupraskit klaidingai - nesvarbu, kad mašiną parkuoji legaliai, bet kiemų milicija nustato, kad TU NEGALI jos čia statyt nes tavo durys laiptinės iš kito šono. Kartais imasi vandalizmo ir tokiu atveju gaudykit juos ir priduokit policijai. Kitais atvejais - igonoruokit. Jų gretom smūgį sudavė išregistravimo įstatymas - kai tavo mašinai vienintelis kelias metalo presas ir perdirbimas į iPhone, nelabai paaiškinsi, kad ne tuo tavo vietą užima.
  5. Daržininkai - dauguma tiesiogiai atsakingi už bendrų erdvių nušnerkštimą. Vykdo gelynėlių, darželių, krūmelių medelių ir kitos velniavos veisimą viešose žaliose zonose nes PO JŲ BALKONU. Neduok viešpatie praeisi per ten. Blogiausia, kai daržininkas išsikrausto/numiršta, o plantacija lieka. Tada ta peraugusi velniva tampa latrų ir narkomanų gūžta. Dar labai miela, kad jie savo gyvatynus užtveria tvorom (šaldytuvo grotelių panaudojimo pavyzdys), padekoruoja visokiu geriu, rastu prie konteinerių, ypač statybos atliekom. Kai vieną kartą degs butas devintam aukšte, o atvažiavę autokopečios prasibadys ratus į tas tvoras ir kas nors supleškės, aš tikrai tikiuose,kad Remyga (ar koks kitas meras) atsiųs buldozerius (ir viešojo saugumo tarnybą vaikyt daržininkams) ir nutrins tuos kimsynus velniop. 
  6. Katiniukinikai - čia patologija kažkokia. "Oi kokia miela katytė" (nesvarbu kad akis tik viena, kailio 60 proc. maximum ir visa Mendelejevo lentele ir medicinos žynynas ligų ir bacilų). Keista kai tokie žmonės turi katę namie, bet kartu ir šeria tą velniavą kiemuose. Kai jūsų katė jums dovanų parneš toksoplazmozę, nesakykit kad nesakiau. Keista, kad vyrai katiniukininkai gerokai agresyvesni nei moterys. Kai paprašiau nebemėtyt dešros po mano mašina nes turi ir savo mašiną po kuria gali kates veist tai sulaukiau pirmarūšių rusiškų "jibitvų".
  7. Sklepistai - visi žmonės kurie nesugeba naudotis tokiu paprastu daiktu kaip rūsys. Pvz. visad sklepe kas nors pavagia lemputes. Eini sau žmogus į rusį ko nors, selini patamsyje tuo labirintu, dar kažką matai ir būtinai mielas kaimynas (kuris gal pats tas lemputes ir nukniso) uždaro lauko duris. Nesvarbu kad duris rakinamos ir jei kažkas jas atrakino ir laiko atviras tai ko gero kažkas vyksta. Ne. Tvarka bus. 

Čia būtų galima ilgai vardint dar visus geruosius kaimynus. Gerai dar, kad jų mažuma pasaulyje, bet kartais būna, kad pataikai į visų kategorijų centrą ir tada žmogus vark. Taigi patarimas - nebūkit blogi kaimynai. Jei pamatėt savę - meskit savo klystkelius ir būkit kaip žmonės, tai nėra sunku. Jei neturit blogų kaimynų - džiaukitės. Jei turit - kovokit, arba traukitės.


PAPRASTO ŽMOGAUS NUOMONĖ (bonus content)
Nu tu pagausiu aš tave tai tu, karoč , patikėk kas tau.............(35 vnt keikmažodžių)2016 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

Gynybos naujienos

Taip taip - gynybos, o ką Jūs ponai (ir ponios, be abejo) galvojot, čia ne koks kulinarinis žurnalas. Bet ne apie auksines šakutes šykart - čia jau kulinarija ir tegu aiškinasi kas prispirko. Ir ne apie tai, kaip Putinas pažadėjo nemesti ant mūsų atominės. Ot tai pradžiugino. Aišku negi mes - paskui SAVUS Kaliningrade nutrūčys, nebebus kam cigarečių per Nemuną plukdyt ir mūsų prastrutelius aprūpint.

Apie sėkmingos gynybos pavyzdį šykart.


Kaip jums šitas teismas patiko? Galvojate, kad viskas čia normaliai buvo, ir tikrai reikėjo parodyt, kad su tokia smurto propaganda nebuvo galima taikytis? Eikit iš čia tokiu atveju, ir nebesirodykit.
 Na va - žiopliai išėjo. Važiuojam toliau.
Galvojate, kad Vaidotas čia reklamą pasidarė? Gal ir taip, bet vistiek pagarba žmogui, kad nepabijojo teisme trolinti.
Galvojate What the Fuck, What the Fuckin Fuck? Aš irgi taip galvoju.

Visų pirmą pasigrožėkite politiniu korektiškumu in action - žmonės, neturintys humoro jausmo, praradę santykį su realybe tik ir ieško progos, už ką įsižeisti. Pažiūrėkite į Didžiosios Britanijos anarchistinius valkatas, kurie su BlackLivesMatter vėliava blokuoja oro uostus. Jie savam pasauly gyvena, kuriame jie didieji kovotojai už teises, nors puse jų neturi suopračio, ką tie jų ginamieji galvoja, kuo jie gyvena ir už ką juos policija šaudo. Tegu negalvoja, kad dredai padaro juos dideliais žinovais juodosios kultūros.

Pas mus dar bent šitų kovotojų neprisiveisė, bet vistiek yra ieškančių, dėl ko čia šviežiai įsižeisti. Ir aišku vaikučiai šitoje vietoje tiko tiesiog puikiai - jie gi patys neapsigins, reik apgint jų teises. Aišku nei vienas vaikas nenukentėjo, bet vistiek.

James Yeager vėl mus moko tiesos ir šviesos ir šituo klausimu:

Sakytum viskas būtų išėję tik iki smurto prieš vaikus skatinimo. Iš esmės tiek ten visko ir tebuvo, bet visame reikale dar iškilo dar du nuostabūs bastionai - Katalikų bažnyčia ir kalbininkai.

Apie kalbininkus patylėsiu, nes po jų paminėjimo padorioj kompanijoj paminėtojas eina burnos Listerinu skalaut (ir paskui "pripūst" už vairo), o klausytojai keikiasi lietuviškai ir mazgoja ausis distiliuotu vandeniu.

Katalikų bažnyčia čia jau įdomiau - kažkaip paskutiniu metu jos visur pilna - kunigėliai bobutes už butus karšina, vyskupai politikus konsultuoja ir šeimos konsepcijas diktuoja, bažnytinė santuoka sueina kaip už gerą (o kai žinai, kiek paaukot sueina ir bažnytinės skyrybos).
Vaidoto byloje kaltintoja turėjo banalaus naglumo ištraukti teisme egzorcito vertinimą. Taip, taip, Egzorcistas majoras teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas paskelbė vertinimą, kaip daina šaukia šetoną ir čia yra taip klaiku, kad net baisu.


Man atrodo netgi Smetonos Lietuvoje, kur buvo valstybinė religija, tokie juokai nebūtų praėję - žmonės būtų iš juoko išriedęję laukan iš salės. O čia - prašau pridėti prie bylos. O tai kam čia vargt, gal iškart surengt Autodafe - visus į upę, jei išplauks - laužan, jei nuskęs - nekalti buvo. Nes kodėl gi ne.

Bet čia gynybos tinklaraštis, taigi užakcentuoju, kad teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas yra majoras Lietuvos kariuomenėje Rūklos įguloje. Vat taip vat - kai visi tie apginti nuo Vaidoto vaikučiai užaugs ir bus paimti į kariuomenę, nuo visokios velniavos jie tikrai bus saugūs.

Aišku kariuomenei gal ir nelabai rūpi, ką jos darbuotojai veikia laisvalaikiu - čia kaip LIDLui Pankos užklasinis nacionalizmas nerūpi. Bet užmeskit akį į Nacionalinės egzorcitų asociacijos, kurios narys yra A.Valkauskas tinklalapį. Ypač rekomenduoju klausimus - atsakymus:
http://www.egzorcistas.lt/klausimai-atsakymai?limitstart=0

Įtraukiantis skaitinys:

Marijos Valtortos raštai netinkami nei skaitymui, nei studijoms. Kol Katalikų Bažnyčioje buvo draudžiamų knygų sąrašas, vadinamas indeksu, jos raštai buvo įtraukti į tą sąrašą. Indeksas dvidešimtojo amžiaus viduryje buvo panaikintas, tačiau kaip sakė dar tuo metu kardinolas (vėliau popiežius) Joseph Ratzinger, ir indeksą panaikinus moralinė tų raštų vertė nepasikeitė, tad Valtortos raštai iš esmės yra priešingi Bažnyčios laikysenai ir mokymui.

Kabala yra judėjų ezoterinis mokymas, visiškai nesuderinamas su krikščionybe. 

Labai neaišku, apie kokią maldą kalbate ir kokia Jūsų gyvenimo istorija: ar nebuvo jokių ezoterinių praktikų, mokymų, pvz. jogos, energetinių ar ekstrasensorinių ir kitų panašių dalykų. Jeigu buvo, tai pirmiausia reikia atsižadėti visko, kas prieštarauja Jėzaus ir Bažnyčios mokymui. Tik tada būtų galima toliau svarstyti apie tolimesnį maldingumo kelią.

Pagoniškieji tikėjimai, tame tarpe ir Egipto, iš tiesų įveda į dvasių pasaulį, kuris tačiau yra priešingas save apreiškusio Dievo realybei, - kitaip tariant, nėra Dievui tarnaujančių dvasių pasaulis, ar paprasčiau sakant, yra demoniškasis buvimas. Ar žmogus jį kaip tokį pripažįsta ar ne, žino ar ignoruoja dvasinę tikrovę - neturi reikšmės, nes susidūrimas su piktosiomis dvasiomis visada turi poveikį. 


Visur čia Arnoldo Valkausko atsakymai interesantams. 

Kam kariuomenėje išvis tie kunigai čia irgi atviras klausimas - negi jiem nuoširdžiai atrodo kad šiais laikais kareiviai nuoširdžiai į tas ceremonijas ir mišias slankioja? Geriau, aišku, nei kast sniegą ar mašinas plaut, bet patys suprantat, koks religingų procentas tarp 18-19 metų vyrų Lietuvoje. O kunigėliai kariuomenėje darbuojasi.

Sakoma, kad apkasuose nėra ateistų ir gal teisybė tai, bet kodėl tada kariuomenėje nėra imamo, rabino, popo ir krivių krivaičio?

Sveikinu Vaidotą laimėjus teismą ir parodžius, kad sveikas protas vis dar gali laimėt prieš egzorcitus ir politkorekcijos nacius.

PAPRASTO ŽMOGAUS NUOMONĖ (bonus content)
Nu bet ot bambyzai parmazonai, šaitoną šnekina gyvatės. Ait reiks už juos poteriai sukalbėt, ale, kad pamiršau, raik interneti pažiūrėt. Išsisuko užtat kaip budai, nu nieko, atvažias jie Surdegią šokiuos parodysma mes aniem, keno ti stubarai minkšti ir birūs...