2017 m. gruodžio 30 d., šeštadienis

Partizanų kaina - (deja) laukime tęsinio

Sveiki ir su Kalėdomis. Tegul jums ateinantys metai būna gausus sarkazmo, nepritrūksta "heitinimo" ir ES ginklų kontrolės planai netampa nepavykusių Feinstein marazmų įsikūnijimu šiapus Atlanto.

Nerašiau apie "Partizanų kainos" finalą kai tik jis pasirodė, nes reikėjo pafermentuoti galvoje, kas čia įvyko. Nes tokios telekinomatografijos velniavos dar neteko matyt. Aišku aš suprantu, kad yra visa "Tarp mūsų berniukų" serija, "Nekviesta meilė" ir dar ten eilė visokių iš rusų nukopijuotų reklam serialių, bet čia gi istorinis kinas ir taip toliau.
Plius nenorėjau heitint per pačias Kalėdas - adventas gi.

 (čia ir toliau kadrai iš LRT mediatekos http://www.lrt.lt/mediateka)

Taigi per visą serialą DAUG DALYKŲ įvyko - vokiečiai okupavo Lietuvą ir uždarė žydus Antakalnio karinės technikos muziejuje (atsiprašau - Kauno gete), na ten pat, kur ir sovietai įrengė Sibiro lagerį, kur vasaros metu su "pafaikėm" kaliniai renka kažkokias piktžoles.
 
Visame Kaune aišku ten tėra 4 vokiečiai, 2 baltaraiščiai, ir pistoletais ginkluota geto policija. Aišku žudynės, kankinimai, žydų slėpimas nuo Kauno iki pasienio nuvežant su karučiu per kelias valandas ir tt. Po vokiečių grįžta sovietai, irgi kankinimai, žudynės, išdavystės ir visokios bereikalingos meilės scenos teatre ala "Emilija iš laisvės alėjos".

Į sezono galą prasideda tas personažų sukimasis ratų, visi išdavinėja vieni kitus ir tuo pačiu daro vaikus (taigi reiks trečio sezono), laikas, erdvė, sveikas protas, istoriniai faktai pasiekia epogėju. Partizanai į Londoną varinėja dažiau nei dabartiniai emigrantai ir mes pasiekiam finalines dvi serijas:

11 Serija:

Po nepavykusio Sniečkaus pagrobimo ir neįtikinamų kankinimų KGB tardo partizaną Mindaugą, jiems padeda ir Sniečkaus atsiųsta jo meilė Emilija, tpfu, Sara. Iš geros valios gi ji. Nu nesvarbu - partizanas nepasiduoda.

Kitame kadre Markulis - Erelis operuoja partizaną Joną su KGBiste Ale, kuri jį jau vieną kart išdavė (visiškai random personažas atsiųstas KGB, kad supakuotų Repšį, nes nu tiesiog šiaip ištremt neina).

Tada matome kokį 25 kartą kadrą, kai Sniečkaus Mersas netikrom grotelėm stovi toje pat vietoje, kaip ir prieš karą. Nu suprantu su parkavimu buvo bėdos, ir mašinos nedavė daugiau, kaip vienai scenai, bet gal nereik to pačio kadro kartot po 5 kartus kiekvienoje serijoje.

Ai palaukit - Jonas dar ne paskutinis partizanas - partizanų bunkeryje su 3 m. aukščio lubomis dar vyksta reikalai - tas pats bunkeris aišku jau 3 kartą išduodamas ir tikrai partizanų ten nebūtum radęs per 30 km. kaip ir pačio bunkerio, bet yra "setas" - reikia naudot.

KGB tardo Mindę toliau užmušinėdami su mini beisbolo lazda random pašalinius žmones, kuriuos Mindė matė prieš 3 metus 1 dieną.

Tada vėl "Emilijos" setas su teatru. Tas vietas tiesiog prasukau, kad nenumuštų nuo minties - serialui jos naudingos kaip šuniui liemenukas, kaip sakydavo gimtinėje.

Aišku visą serialą kiekvienoje serijoje eina jau negyvai užknisę miško vaizdai iš drono. Galėtų juos uždraust. Ne dronus, o tokius pat kadrus laiko tempimo sumetimais prikištus į serialus.

Partizanai išlenda iš bunkerio ir OMG - PASALA. 3 MGB/KGB/NKVD ar kažkieno kareiviai prieš 3 partizanus. Mėgo sąžiningą kovą saugumas, nes tikrai garantuotas esi, kaip vienas prieš vieną, kad pagausi. Nu aišku išdavikas dar +1. Kas "Vienui vieni" vaidino viena iš kiečiausių partizanų, dabar tegauna neįtikinamo išdaviko vaidmenį.

Repšys stoja į kolchozą su labai fainu pirmininku. Keista kaip jo partizanai neužlenkė po nepavykusio Sniečkaus pagrobimo - nes jie žino, kad juos išdavė, nežino kas. Pirmininkas būtų Nr. 1 ką reiktų pribaigt vien iš keršto, ypač kai tame pat kolchoze ir jų bunkeris, už 5 min. nuo Repšio sodybos. Gailestingi buvo, nevisai kaip realybėje.

KGB toliau kankina Mindę jam nieko nedarydami, o užmušinėdami su elektra kažkieno kito vaikus.

Repšio kieme kolūkystė ir partizanų slėpimas juda kaip visada.

Markulis-Erelis pasako partizanui išdavikui, kur paslėptas partizanas Jonas ir pasako tylėt užsiraukus. Tas aišku sutinka, bet jau kitą dieną eina Jono užlenkt. Žinokit iš tikro nėra gudresnio dalyko, kaip būnant partizanų išdaviku neklausyt, ką sako tavo kontaktas su saugumu. Tikrai tai nereikštų minimum Sibiro.

Išdavikas su kažkokias 2 draugeliais (nesvarbu, kad Markulis-Erelis sakė ne tik nelyst bet ir nestukint niekam) eina gaudyt Jono. Ateina didieji grobikai gaudyt sužeisto partizano - pas vieną MP-38 neužtaisytas - spyna priekyje, kitų šautuvai ant kupros - priešintis nieks neišmoko šitam kare. Jonas aišku irgi prisiduoda kaip šilta vilna, nes reik apsaugot Repšį, KGBistę ir mažąjį Kostą grafaitį trečiąjį. Repšys pasiūlo samanės, ir žulikais aišku neatsisako.
Repšys, senas kontrabandininkas ir, in general, pusiau banditas, iššoka iš namų su dvivamzdžiu, šauna nuo klubo du kartus ir nieko nenušauna. Išdavikas nušauna Repšį - gerai ginkluotas, rupūžė, kai prie bunkerio turėjo "Liugerį", dabar jau P-38, tiesa tik su vienu šoviniu, nes po šūvio spyna pasilieka atvira. Bet jis pats nušaunamas iškarto KGBistės nesitaikant ir su niekada gyvenime pistoleto nelaikiusia povyza. Kad jau tokia kieta, galėtų bandyt dar nušaut ir jo draugelius, deja ir pistoletas užsikirtęs, ir draugeliai jau pabėgo neaišku kur (kas tie karabinai prieš Repšio "dviliubkę").

Na ir pagaliau KGB palaužia Mindę, kai jo Sara-Emilija pasako, kad susimetę su režisierium savo teatre. Žiūrėjo, kaip vaikus su elektra spirgina ir nieko, o taip skystai palūžo.

Baigta.

Taigi 12 serija.

Didysis finalas, gal pagaliau sprogs didžiulė bomba, numesta kokių japonų, ir priplos visus personažus ir daugiau nebebus? Oi ne....

Markulis - Erelis 1953 metais trinasi Maskvoje, kur Berija jam abejingai nurodo užlenkt Staliną. Berija toks tikrai panašus - ne veltui pavardę pasakė, nes tikrai nesuprastum su kuo Markulis ten šneka. Nesvarbu, kad tikrasis Markulis tupėjo Leningrade 1948-1954, nes bijota, kad Partizanai pribaigs. Nieks nekurs 2 šnipų dėl vieno serialo.

Šiaip smagu, kai serialas imasi įkvėpimo iš sąmokslo teorijų - visus nužudė kažkas. Nu ir aišku kad geriausias kandidatas tada - lietuvis išdavikas. Pipedijos ir Konspiropedijos nieks neatstos (serialo eigoje Markulis - Erelis jau nužudė grafaitį Kostą antrąjį, Salomeją Nerį, Petrą Cvirką ir Liudą Girą). Komunistų brudų aišku negaila, nu bet ar tikrai reik tokio lygio kliedesius rodyt?

O tuo tarpu partizanas Jonas tupi tame pat bunkeryje kuris jau bent 3 kartus išduotas ir žinomas visai visiem - saugumui, kaimiečiam, kolūkiui, išdavikam partizanam. Jis jau, pasirodo, su jį du kartus išdavusia KGBiste Ale dukrą turi. Toks patiklus, toks žioplys, o vistiek iki 1953 pragyveno.

Markulis - Erelis su Berija laisto Stalino mirtį ir sutaria, kad reik ir Sniečkų lenkt. Už ką? Koks pointas? Nesvarbu. Reikia. Nes mat reali valdžia Lietuvoje priklauso partizanui Jonui. Tai Jonas staiga tampa Jonu Žemaičiu - Vytautu. Nesvarbu, kad tik 2009 sutarta, jog jis valdė Lietuva, ir visi suprantam, kad čia simbolinis sprendimas. O vat jau pasirodo net ir Berija taip galvojo. Kažkokie baisiai įstatymą mylintis komunistai - tai jiem akto originalo reikia, tai Vytautas Lietuvą valdo. keista tik, kad realybėj kažkodėl į tai visiems buvo nusispjaut.

KGB liurbis kur tardė partizaną Mindę tampa Kostu Kubilinsku - net pavardę pasikeitė. Partizaninis karas eina pabaigon, o personažai dar ne visi panaudoti - reiks greit suktis. Nesvarbu, kad nei panašus, nei toks kietas buvo, nei pavardę keitė - REIK SKUBĖT.

Prasideda Jono gaudymas - Kubilinskas prikalbina prisidėt partizaną "Berserką" (kai slapyvardis gerumo).

Partizanas Mindė sėdi kažkokiam name ir šifruoja informaciją. Nei jį kas saugo, nei ką. Nemanau, kad tikriem partizanam po išdavystės taip saldu buvo, ypač jei jie dar ir užsienio saugumui dirbo. Būtų įkištas į tamsų sklepą toli nuo Lietuvos ir tiek.

Kubilinskas atvaro pas KGBiste į kaimą - jis gi žino apie visiškai slaptą planą ir jos tikrą tapatybę, apie kurįią niekas nežino. KGBistė trečia ar jau nesuprasi kelintą kartą išduoda Joną. Beveik biblijinė situacija. Po išdavimo, aišku, vėl saugumiečiai gaudo Joną. Vėl tryse - turbūt nelabai stengsis - negi partizanas 1953 metais dar priešinsis. Aišku šmėkšteli nepriklausomybės aktas, kad nepamirštumėm. 

Markulis - Erelis aplanko Mindę. Tas tik DABAR susivokė, kas jį išdavė, aišku turėjo laiko pagalvot metus kitus. Mindei moralkės prasidėjo, bet nereikėjo išduot visko dėl mergos. Nors mergų jam pasirodo irgi atveda - jau tas gerumas saugumo neišpasakytas. Markuliui irgi sąžinė ėda, nors jis profesionalus išdavikas, ne per gerai jam sąžinės turėt? Sukuriamas planas atiduot Joną Berijai, o tada jau jie ten išgelbės Lietuvą kartu. Į serialo galą išdavikai ir komunistinės šiukšlės tampa teigiamais personažais, nes nieko neišdavusių ir patriotų beliko vien Jonas, o vien neigimų žiūrovai netoleruos.

Nereikalingas Mindės ir Emilijos- Saros susitikimas ir tada pačiu banaliausiu būdų Jonas nuknisamas iš kalėjimo ir išvežamas Maskvon. Scena aerodrome ta pati kaip ir Marcelę išvežant prieš 10 serijų - tas pat kukuruznikas, tas pat "Auto Union", tie patys kareiviai tik vietoj Marcės įdėtas Jonas, kurio aišku nieks nesaugo ir išsiunčia "ant garbės žodžio".

Maskvoj Berija derasi su Jonu be apsaugos, dar ir čierkelę pasiūlo, ir pateikia planą valdyt Lietuvą - dosnus pasiūlymas, Berija tai išvis fainiausias komunistas seriale. Sniečkus draskosi, kad Berija su Jonu tariasi jį nuversti - Berija gal paskelbė apie tai pas save feisbuke, kad jo slapti planai visiem aiškūs? Bet Berijai greit ateina galas ir Sniečkus išgelbėtas. 

Kubilinskas ateina pranešt Jonui, kad jam šakės, praneša be žodžių - minties galia. Intarpas papasakoja, koks Berija buvo iš tikro geras ir būtų davęs Lietuvai bent jau autonomiją tai tikrai. Geriausias ne tik sadistas ir prievartautojas, bet ir mūsų draugas. 

Ir dar kartą, gal gi paskutinį, tas pats kadras su Sniečkaus mašina - 1940-1954 nei mašiną keitė, nei rezidenciją, nei parkavimo vietą. Pastovumas - profesionalo bruožas.


Sniečkus tremia Markulį - Erelį. Koks skirtumas, kad jis kaip tik grįžo tuo metu - relybė, svaigalai, nusivadinimas ir nesusigaudymas jau susipynė į tokį kamuolį, kad ir Baba Vanga taip nepavarytų. Pas Sniečkų kaba Stalinas, kažin ką Chruščius būtų apie tai pagalvojęs? 

Mindė bando žudytis - toks brangus turtas sovietiniams saugumui - rūkyt duoda, šnapso duoda, mergų atveda, bet kažkodėl nekonfiskavo visų tablečių, kad ko panašaus nesugalvotų. Beje visi gurmanai seriale - šnapso negeria, vien brendžiuką - čia, kad žiūrovas nepagalvotų, jog vanduo. Deja, bet Mindė išgyvena.

Kostas trečiasis sutinka Marcę, kuri dirba valytoja. Aišku vėl nepriklausomybės aktas prasimakaluoja pro akis. 

Markulis - Erelis užlenkia Kubilinską - kam? už ką? iš geros valios? Kubilinskas 1962 nuo pergėrimo mirė, bet serialo kūrėjam 10 metų pirmyn atgal - smulkmė.

Kas visai ne į temą, tai kai vienas iš šlykščiausiu išdavikų naujausių laikų Lietuvos istorijoje piešiamas kaip kažkoks patriot-komunist lietuviškas Džeimsas Bondas, kuris žudo dar blogesnius komunistus vardan tos Lietuvos. 

Nu jau artėja partizanavimo pabaiga - Joną, kuris jau dabar Jonas - Žemaitis NKVDistai veda per genocido aukų muziejų sušaudyt. Keista, aišku, kaip nuveda sušaudyt ne į sušaudymo kamerą kur nors sklepe, kaip darė su šimtais tūkstančių kitų pasmerktųjų, o į kažkokia duobę miške vidurį dienos. Šaudo jį 3 šauliai su PPŠ pistoletais kulkosvaidžiais. Dėl grožio pasikabinę dar ir Mosino karabino šovinines. Ai bent jau taiko į kažką, dėja į nieką nepataikysi, kai ant tavo ginklo taikiklio priekinio (arba kalbiškai teisingai - kryptuko) nerasta. Bent jau stambiu planu nebūtų užmetę.


Gal partiznas mirs dydvyrio mirtimi, drąsiai žvelgdamas į šautuvų vamzdžius, o gal kris ant kelių ir maldaus pasigailėti? Deja nei taip, nei taip - iš kažkur išneria KGBistė Alė, kuri jau išdavusi Joną nuo 3 iki 5 kartų ir staiga vis dar gyvenime šautuvo nelaikiusia povyza nušauna visus budelius po vieną šūvį kiekvienam.

 

Teisybę sakė šaudykloje - kai kurių žmonių tiesiog neįmanoma išmokyt šaudyti. Net sovietinis saugumas nesugebėjo. Egzekucijų vietos aišku nesaugomos ir neprižiūrimos - kiekviena prašalaitė merga gali ateiti ir ten visus pribaigusi išsivesti savo sugyventinį - Maskva didelė, turbūt visur milicijos nepakako. Balsas už kadro primena, kad tikrą Žemaitį - Vytautą sušaudė - čia šiaip, dėl kognityvinio disonanso.

Taigi ką pamatėm per šį sezoną - vaidyba nepagerėjo, logikos sumažėjo, filmavimo aikštelės ir visi rekvizitai papigėjo. Antrus metus iš eilės kovų dėl Lietuvos istorija tėra klišių rinkinys, sumaišytas su net ne visada teisingais faktais, nufilmuotas belekur.
Reiktų uždėt iš tikro N-18 (arba nuo sausio pirmos N-20) nes smegenis toks serialas susuka geriau nei Monikutės vynas. 

Ir iš tikro, deja, bet laukia dar ir trečia dalis - bus arba "Laisvės kaina - atgimimas" arba "Laisvės kaina - Sąjudis", kadangi dar liko gyvas Kostas trečiasis ir Dalytė partizanaitė. Aišku dar Jonas su savo KGBiste ir reik nepamiršt dar ir Mindės bei Bareikio, kuris spėjo pabėgt į užsienį. Vienu žodžiu laukit - spėju kad kitamet pradėsim nuo 1972 ir Romo Kalantos....

Gražių Jums ateinančių metų dar kartą, ir tikėkimės. kad finansavimas pasibaigs ir trečios dalies nebebus. 


PAPRASTO ŽMOGAUS NUOMONĖ (bonus content)
(ašara) (plojimai) (apsikabinimas) "Nu bet taip nuoširdu - kaip gražiai suvaidino, tokie aktoriai puikūs, tiesiog kaip teatre. net gražiau nei "Naisių vasara" Nu kokie baisūs laikai buvo, nu ir kaip reikėjo išgyvent, aš nieko nebesuprantu, intpilk, motin"