2016 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

Gynybos naujienos

Taip taip - gynybos, o ką Jūs ponai (ir ponios, be abejo) galvojot, čia ne koks kulinarinis žurnalas. Bet ne apie auksines šakutes šykart - čia jau kulinarija ir tegu aiškinasi kas prispirko. Ir ne apie tai, kaip Putinas pažadėjo nemesti ant mūsų atominės. Ot tai pradžiugino. Aišku negi mes - paskui SAVUS Kaliningrade nutrūčys, nebebus kam cigarečių per Nemuną plukdyt ir mūsų prastrutelius aprūpint.

Apie sėkmingos gynybos pavyzdį šykart.


Kaip jums šitas teismas patiko? Galvojate, kad viskas čia normaliai buvo, ir tikrai reikėjo parodyt, kad su tokia smurto propaganda nebuvo galima taikytis? Eikit iš čia tokiu atveju, ir nebesirodykit.
 Na va - žiopliai išėjo. Važiuojam toliau.
Galvojate, kad Vaidotas čia reklamą pasidarė? Gal ir taip, bet vistiek pagarba žmogui, kad nepabijojo teisme trolinti.
Galvojate What the Fuck, What the Fuckin Fuck? Aš irgi taip galvoju.

Visų pirmą pasigrožėkite politiniu korektiškumu in action - žmonės, neturintys humoro jausmo, praradę santykį su realybe tik ir ieško progos, už ką įsižeisti. Pažiūrėkite į Didžiosios Britanijos anarchistinius valkatas, kurie su BlackLivesMatter vėliava blokuoja oro uostus. Jie savam pasauly gyvena, kuriame jie didieji kovotojai už teises, nors puse jų neturi suopračio, ką tie jų ginamieji galvoja, kuo jie gyvena ir už ką juos policija šaudo. Tegu negalvoja, kad dredai padaro juos dideliais žinovais juodosios kultūros.

Pas mus dar bent šitų kovotojų neprisiveisė, bet vistiek yra ieškančių, dėl ko čia šviežiai įsižeisti. Ir aišku vaikučiai šitoje vietoje tiko tiesiog puikiai - jie gi patys neapsigins, reik apgint jų teises. Aišku nei vienas vaikas nenukentėjo, bet vistiek.

James Yeager vėl mus moko tiesos ir šviesos ir šituo klausimu:

Sakytum viskas būtų išėję tik iki smurto prieš vaikus skatinimo. Iš esmės tiek ten visko ir tebuvo, bet visame reikale dar iškilo dar du nuostabūs bastionai - Katalikų bažnyčia ir kalbininkai.

Apie kalbininkus patylėsiu, nes po jų paminėjimo padorioj kompanijoj paminėtojas eina burnos Listerinu skalaut (ir paskui "pripūst" už vairo), o klausytojai keikiasi lietuviškai ir mazgoja ausis distiliuotu vandeniu.

Katalikų bažnyčia čia jau įdomiau - kažkaip paskutiniu metu jos visur pilna - kunigėliai bobutes už butus karšina, vyskupai politikus konsultuoja ir šeimos konsepcijas diktuoja, bažnytinė santuoka sueina kaip už gerą (o kai žinai, kiek paaukot sueina ir bažnytinės skyrybos).
Vaidoto byloje kaltintoja turėjo banalaus naglumo ištraukti teisme egzorcito vertinimą. Taip, taip, Egzorcistas majoras teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas paskelbė vertinimą, kaip daina šaukia šetoną ir čia yra taip klaiku, kad net baisu.


Man atrodo netgi Smetonos Lietuvoje, kur buvo valstybinė religija, tokie juokai nebūtų praėję - žmonės būtų iš juoko išriedęję laukan iš salės. O čia - prašau pridėti prie bylos. O tai kam čia vargt, gal iškart surengt Autodafe - visus į upę, jei išplauks - laužan, jei nuskęs - nekalti buvo. Nes kodėl gi ne.

Bet čia gynybos tinklaraštis, taigi užakcentuoju, kad teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas yra majoras Lietuvos kariuomenėje Rūklos įguloje. Vat taip vat - kai visi tie apginti nuo Vaidoto vaikučiai užaugs ir bus paimti į kariuomenę, nuo visokios velniavos jie tikrai bus saugūs.

Aišku kariuomenei gal ir nelabai rūpi, ką jos darbuotojai veikia laisvalaikiu - čia kaip LIDLui Pankos užklasinis nacionalizmas nerūpi. Bet užmeskit akį į Nacionalinės egzorcitų asociacijos, kurios narys yra A.Valkauskas tinklalapį. Ypač rekomenduoju klausimus - atsakymus:
http://www.egzorcistas.lt/klausimai-atsakymai?limitstart=0

Įtraukiantis skaitinys:

Marijos Valtortos raštai netinkami nei skaitymui, nei studijoms. Kol Katalikų Bažnyčioje buvo draudžiamų knygų sąrašas, vadinamas indeksu, jos raštai buvo įtraukti į tą sąrašą. Indeksas dvidešimtojo amžiaus viduryje buvo panaikintas, tačiau kaip sakė dar tuo metu kardinolas (vėliau popiežius) Joseph Ratzinger, ir indeksą panaikinus moralinė tų raštų vertė nepasikeitė, tad Valtortos raštai iš esmės yra priešingi Bažnyčios laikysenai ir mokymui.

Kabala yra judėjų ezoterinis mokymas, visiškai nesuderinamas su krikščionybe. 

Labai neaišku, apie kokią maldą kalbate ir kokia Jūsų gyvenimo istorija: ar nebuvo jokių ezoterinių praktikų, mokymų, pvz. jogos, energetinių ar ekstrasensorinių ir kitų panašių dalykų. Jeigu buvo, tai pirmiausia reikia atsižadėti visko, kas prieštarauja Jėzaus ir Bažnyčios mokymui. Tik tada būtų galima toliau svarstyti apie tolimesnį maldingumo kelią.

Pagoniškieji tikėjimai, tame tarpe ir Egipto, iš tiesų įveda į dvasių pasaulį, kuris tačiau yra priešingas save apreiškusio Dievo realybei, - kitaip tariant, nėra Dievui tarnaujančių dvasių pasaulis, ar paprasčiau sakant, yra demoniškasis buvimas. Ar žmogus jį kaip tokį pripažįsta ar ne, žino ar ignoruoja dvasinę tikrovę - neturi reikšmės, nes susidūrimas su piktosiomis dvasiomis visada turi poveikį. 


Visur čia Arnoldo Valkausko atsakymai interesantams. 

Kam kariuomenėje išvis tie kunigai čia irgi atviras klausimas - negi jiem nuoširdžiai atrodo kad šiais laikais kareiviai nuoširdžiai į tas ceremonijas ir mišias slankioja? Geriau, aišku, nei kast sniegą ar mašinas plaut, bet patys suprantat, koks religingų procentas tarp 18-19 metų vyrų Lietuvoje. O kunigėliai kariuomenėje darbuojasi.

Sakoma, kad apkasuose nėra ateistų ir gal teisybė tai, bet kodėl tada kariuomenėje nėra imamo, rabino, popo ir krivių krivaičio?

Sveikinu Vaidotą laimėjus teismą ir parodžius, kad sveikas protas vis dar gali laimėt prieš egzorcitus ir politkorekcijos nacius.

PAPRASTO ŽMOGAUS NUOMONĖ (bonus content)
Nu bet ot bambyzai parmazonai, šaitoną šnekina gyvatės. Ait reiks už juos poteriai sukalbėt, ale, kad pamiršau, raik interneti pažiūrėt. Išsisuko užtat kaip budai, nu nieko, atvažias jie Surdegią šokiuos parodysma mes aniem, keno ti stubarai minkšti ir birūs...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą